Zaporiżstal – huta na terytorium wojennym.


Zaporiżstal to jedna z największych hut żelaza i stali na Ukrainie, zlokalizowana w Zaporożu. Przez wiele lat odgrywała kluczową rolę w ukraińskim przemyśle stalowym, dostarczając szeroką gamę wyrobów hutniczych zarówno na rynek wewnętrzny, jak i międzynarodowy.

Historia
Zaporiżstal została założona w pierwszej połowie XX wieku i szybko stała się jednym z głównych producentów stali w Związku Radzieckim. W ciągu lat, dzięki inwestycjom i modernizacji, huta rozwijała się, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na stal zarówno w kraju, jak i za granicą.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku, Zaporiżstal musiała dostosować się do nowych realiów gospodarczych. W ciągu ostatnich lat firma przeszła przez wiele zmian strukturalnych i strategicznych, ale nadal pozostaje jednym z najważniejszych graczy w ukraińskim przemyśle stalowym.

Kalendarium
Lata 30. XX wieku: Założenie huty. W krótkim czasie stała się jednym z głównych producentów stali w ZSRR.
Lata 60.-70. XX wieku: Modernizacja i rozbudowa zakładów. Wprowadzenie nowych technologii i zwiększenie mocy produkcyjnych.
Lata 90. XX wieku: Trudne czasy po upadku Związku Radzieckiego. Konieczność dostosowania się do nowych warunków gospodarczych.
Lata 2000.: Inwestycje w nowoczesne technologie, co pozwoliło na zwiększenie konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Produkty
Zaporiżstal produkuje szeroką gamę wyrobów hutniczych, w tym:

Blachy i taśmy stalowe
Pręty i kształtowniki
Rury stalowe
Produkty specjalistyczne, takie jak stali nierdzewnej i stali stopowych

Działania w obliczu wojny

Na ten moment ciężko wyrokować przyszłość zakładów. Wiele zależy od tego jak zakończy się wojna. Dobrą informacją jest, że Zaporiżstal wznowił działanie lokomotyw, które wcześniej stały w miejscu. Jest ti część procesu reaktywacji produkcji w Zaporoskiej Hucie. Zanim wybuchła wojna i zakład działał w pełni, z całkowitej liczby 94 lokomotyw, 70 były codziennie wykorzystywane do pracy.

Źródła:
Interfax-Ukraina (2022). Zaporiżstal i jego relacje z dostawcami
Petrov, Y. (2007). Zaporiżstal: Dekada transformacji.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *