Wyroby hutnicze – klasyfikacja.


Definicja
Wyroby hutnicze to materiały produkowane przez przemysł hutniczy poprzez wytapianie, walcowanie, kucie lub inną formę obróbki metali. Mogą one występować w różnej formie, od płaskich blach po złożone kształty geometryczne, a ich klasyfikacja opiera się głównie na ich kształcie i przeznaczeniu.

Klasyfikacja
Ceowniki:

Są to wyroby hutnicze o kształcie litery „C”.
Zastosowanie: głównie w budownictwie, w konstrukcjach stalowych jako elementy nośne.

Dwuteowniki:

Mają kształt litery „I” lub „H”.
Zastosowanie: stanowią ważny element w konstrukcjach budowlanych, zwłaszcza w budownictwie wielkopłytowym.

Teowniki:

Wyroby o kształcie litery „T”.
Zastosowanie: w konstrukcjach stalowych, mostach oraz innych obiektach inżynieryjnych.

Kątowniki:

Wyroby o kształcie kąta prostego.
Zastosowanie: w konstrukcjach stalowych, jako elementy łączące i wzmacniające.

Pręty:

Długie, cylindryczne wyroby hutnicze.
Zastosowanie: w budownictwie jako pręty zbrojeniowe, w przemyśle jako surowiec do dalszej obróbki.

Profile:

Wyroby o zróżnicowanych kształtach przekroju, które nie mieszczą się w innych kategoriach.
Zastosowanie: w budownictwie, motoryzacji i wielu innych gałęziach przemysłu.

Rury:

Cylindryczne wyroby o pustym wnętrzu.
Zastosowanie: przewody, instalacje sanitarne, konstrukcje.

Blachy:

Płaskie, szerokie arkusze metalu.
Zastosowanie: w budownictwie, motoryzacji, przemyśle maszynowym.

Taśmy (wymienione dwa razy w instrukcji, zakładam, że to pomyłka):

Wąskie, cienkie pasy metalu.
Zastosowanie: w produkcji kabli, sprężyn, elementów łączących.

Płaskowniki:

Wyroby o prostokątnym przekroju, szersze niż taśmy, ale cieńsze niż pręty.
Zastosowanie: jako elementy łączące w konstrukcjach, w przemyśle maszynowym.

Procesy produkcji
Różne wyroby hutnicze wymagają zastosowania specyficznych procesów produkcyjnych, które odpowiadają ich finalnym właściwościom oraz kształtom.

Walcowanie: Jest to główny proces używany do produkcji większości płaskich i długich wyrobów hutniczych. Metal jest przepuszczany przez walcarkę, w której jest formowany do pożądanego kształtu i rozmiaru.

Kucie: Używane do produkcji wyrobów o bardziej skomplikowanych kształtach. Kucie polega na obróbce metalu pod wpływem ciśnienia, często przy wysokich temperaturach.

Ciągnienie: Proces stosowany głównie w produkcji drutów i cienkich prętów. Metal jest przeciągany przez matrycę, co powoduje jego wydłużenie i zmniejszenie średnicy.

Spawanie: W wielu przypadkach różne wyroby hutnicze są łączone ze sobą poprzez spawanie, aby utworzyć większe struktury lub skomplikowane kształty.

Źródła
„Steel Sheets: Types and Applications” – Journal of Metallurgy and Materials Science, 2019.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *