Świat korporacji – Commercial Metals Company.


Commercial Metals Company (CMC) to amerykańskie przedsiębiorstwo działające w branży hutniczej, które specjalizuje się w produkcji, recyklingu oraz marketingu produktów stalowych. Z siedzibą główną w Irving, w stanie Teksas, CMC jest jednym z kluczowych graczy w amerykańskim przemyśle stalowym.

Historia
Początki: Commercial Metals Company została założona w 1915 roku. Od początku swej działalności skupiała się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów stalowych dla różnorodnych sektorów przemysłu.
Rozwój: W ciągu lat, firma rozszerzała swoją działalność, wchodząc na nowe rynki i nabywając inne przedsiębiorstwa. To pozwoliło CMC stać się jednym z wiodących producentów stali w USA.
Era globalizacji: W ostatnich dekadach XX wieku, CMC rozpoczęła ekspansję na rynki międzynarodowe, otwierając zakłady produkcyjne w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej.

Europejskie huty CMChuta Sisak

Huta Sisak, położona w Sisak, Chorwacja, jest jednym z najstarszych i najbardziej uznanych zakładów hutniczych na Bałkanach. Znana z produkcji różnego rodzaju produktów stalowych, huta odgrywa ważną rolę w gospodarce regionalnej.

Historia
Początki: Huta Sisak została założona w latach 60. XX wieku w okresie, gdy przemysł stalowy w Jugosławii doświadczał boomu. Była to odpowiedź na rosnący popyt na stal w krajach Bloku Socjalistycznego oraz na rynkach zachodnich.
Rozwój w okresie Jugosławii: W czasach socjalistycznej Jugosławii huta stała się jednym z kluczowych producentów stali w kraju, dostarczając produkty zarówno dla rynku krajowego, jak i eksportowego.
Przemiany po rozpadzie Jugosławii: W latach 90., wskutek rozpadu Jugosławii i towarzyszących mu konfliktów, produkcja w hucie spadła. Jednak w miarę stabilizacji sytuacji w regionie, zakład zaczął stopniowo odzyskiwać swoją dawną pozycję.
Działalność
Produkcja stali: Huta Sisak specjalizuje się w produkcji różnych produktów stalowych, w tym prętów zbrojeniowych, blach oraz rur.
Rynki: Choć zakład dostarcza stal przede wszystkim dla rynku krajowego, znaczący procent produkcji jest eksportowany, głównie do krajów UE oraz krajów byłej Jugosławii.

CMC Zawiercie

Huta CMC Zawiercie, zlokalizowana w Zawierciu w Polsce, jest jednym z kluczowych zakładów hutniczych specjalizujących się w produkcji wyrobów długich w Europie Środkowej. Firma jest częścią amerykańskiego koncernu Commercial Metals Company (CMC).

Historia
Założenie: Huta w Zawierciu została założona pod koniec XIX wieku, przekształcając się w jedno z ważniejszych centrów hutniczych w regionie.
Okres PRL: W latach powojennych, w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, huta była ważnym ośrodkiem przemysłowym, dostarczając stali dla różnych sektorów gospodarki.
Prywatyzacja: W okresie transformacji ustrojowej w latach 90. XX wieku huta została sprywatyzowana.
Przejęcie przez CMC: W 2003 roku huta została nabyta przez amerykański koncern Commercial Metals Company i od tej pory działa jako Huta CMC Zawiercie.

Źródła:
„Historia hutnictwa w Jugosławii” – Miroslav Petrović, 2004.
„Przemysł stalowy w Chorwacji po 1990 roku” – Ivan Kovačić, 2015.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *